KiVa

Kiva-scholen willen dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een positieve omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt! 

Kiva heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken! 

Wij hebben wekelijks mooi uitgewerkte lesjes rond verschillende Kiva-thema’s, op niveau van elk leerjaar.