Stichting Lezen wil iedereen aansporen om voor te lezen:
omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert, omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.