KiVa

Kiva-scholen willen dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een positieve omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt! 

Kiva heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken! 

Wij hebben wekelijks mooi uitgewerkte lesjes rond verschillende Kiva-thema’s, op niveau van elk leerjaar. 

Kiva gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een taal voor gevoelens, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en voor anderen!

KiVa-logo