Schoolbrochure

De schoolbrochure 2019-2020 (pdf 90MB).

Laatste mededelingen voor ouders juni 2019 (pdf).

Nieuw in de schoolbrochure bijlage 2019-2020.

Bijlagen:

- Welkomstbrochure ouders

- Instemmingsformulier pedagogisch project

Infobrochure onderwijsregelgeving

Onderwijscheques

- Privacyverklaring leerling De Zeemeeuw

Schooltoelage - informatiebrochure

Schooltoelage - aanvraagformulier