De duurzame energiebron ‘wind’ is bij ons aan de kust talrijk aanwezig. We willen dit dan ook duiden aan jonge kinderen. Hiervoor hebben we een project uitgewerkt voor de  leerlingen uit de 1ste graad, maar het 2de en 3de kleuter wordt ook betrokken in het proces. Samen gaan we op avontuur met Moeder Natuur.  We beginnen bij het probleem van Moeder Natuur , zo wordt de problematiek van vervuiling van CO2 en beschikbare energievormen aangebracht. Van hieruit focussen we op de energievorm ‘wind’ en hoe die vertegenwoordigd is bij ons in de omgeving. Er is eerst een voorbereidende fase waarin de kinderen door verschillende werkvormen meer leren over duurzame energievormen en windmolens. Daarna komt een doemiddag waarbij de leerlingen onderzoekend kunnen leren hoe ze zelf een windmolen/windvanger kunnen bouwen. Hierbij proberen we te voldoen aan de verwachtingen van STEM. De leerlingen moeten zelf evalueren en door metingen bijsturen waar nodig.

Als laatste fase gaan de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar hun product presenteren aan de kleuters en de ouders.

Hierbij vind je draaiboek Wind (in pdf).

Fiches doemiddag duurzame energie

Brief Wind

Uitstap windmolen

Lesfiches mini-windmolen

Fiches doemiddag slotfase

Spelborden om te evalueren

Symbolen

Foto's windmolenbezoek

 

Doemiddag duurzame energie

 

Windmolens op zee

 

Doemiddag slotdag

Moslied (muziek) en Moslied met dansje (filmpje)

 

Filmpje Moeder natuur gaat op zoek naar Wind

 

Filmpje Moeder natuur bezoekt wind op zee (deze film volgt nog)

 

Windspelletjes online voor in de klas:
http://www.leerspellen.nl/wind-spelletjes
 
Windspelletjes voor thuis:
https://jufmaike.nl/25-tips-om-te-spelen-met-wind/